Лінійні зв'язані структури


Лінійні зв'язані структури являють собою послідовності з числом вузлів більшим за нуль, найважливішою структурною особливістю яких є таке розташування елементів списку один щодо іншого, начебто знаходяться на одній лінії. Інакше кажучи, у такій структурі повинне дотримуватися наступне умова: кожні елемент має не більш одного попереднього й одного наступного.

У лінійних зв'язаних структурах всі елементи упорядковані, але порядок задається не номерами вузлів (як у масиві ), а вказівниками вхідними до складу списку. Списки є зручним способом збереження динамічних множин, що дозволяють робити наступні операції над ними

  1. Одержання доступу до k-го елементу множини для зчитування і/чи зміни його значення
  2. Вставка нового елемента множини після k-го
  3. Видалення k-го вузла множини
  4. Об'єднання в одну множину двох чи більш інших
  5. Розбивка множини на дві чи більш підмножини
  6. Створення копії множини
  7. Визначення кількості елементів множини, находження максимального і мінімального
  8. Упорядкування елементів множини
  9. Пошук елемента множини з даним значенням

Ми розглянемо всі ці операції на прикладі двохзв'язаних списків

[ Назад | Далі ]